Tag: யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் பொதுமக்களுக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்!

யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் பொதுமக்களுக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்!

யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் பொதுமக்களுக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்! 04.08.2022 அன்று பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் வைத்தியசாலை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற தொழிற்சங்கங்களுக்கும் பணிப்பாளருக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடலில்…