செய்திகள்

THE PRESIDENTIAL ELECTION’S NOMINATION DATE LIKELY TO BE OUT TODAY.

The Election Commission arrange for a special session today.  During today’s meeting The Commission is likely to decide on the nomination dates for the Presidential Election Probably.

According to existing electoral law, the Commission can call for nominations for the upcoming Presidential Election, on a day between the 15th of September and 15th of October.

According to the Presidential Elections Act, No. 15 of 1981, the Commission must hold the election on a date “not less than four weeks and not more than six weeks” from the date of nomination.

Source (News Radio)

Related posts

துப்பாக்கிகள் பலவற்றுடன் ஒருவர் கைது!

G. Pragas

ஆட்சி நடத்தும் அனைவரும் தலை குனிய வேண்டும்! – சுனில் ஹந்துன்னெத்தி

G. Pragas

யானைத் தாக்குதில் பாதுகாப்பு வீரர் பலி!

G. Pragas

Leave a Comment