சின்னப்பு கெங்காதரன்

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

பிறப்பு

12 Jan 1947
சின்னப்பு கெங்காதரன்

பிறந்த இடம் : யாழ். சரசாலை வடக்கு
வாழ்ந்த இடம் : யாழ். சரசாலை வடக்கு
இறப்பு

03 Mar 2018
நினைவஞ்சலி
6 மாதம் முன்

சின்னப்பு கெங்காதரன்

5ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி  
யாழ். சரசாலை வடக்கைப் பிறப்பிடமாகவும்,
 வசிப்பிடமாகவும் கொண்டிருந்த

சின்னப்பு கெங்காதரன்
(பிரபல மில், லொறி உரிமையாளர்)
தோற்றம்
01.12.1947
மறைவு
03.03.2018

ஆண்டவன் அடி சேர்ந்து
ஆண்டு ஐந்து ஆயிற்று! ஆனாலும்
நாம் அழுகின்றோம் அப்பா அப்பாவென்று

கண்மணிகளாய் எமை ஆளாக்கிவிட்டு
காற்றோடு போய்விட்டீர்களே!
கண்களில் நிறைந்த நீருடனே- நாம்
கலங்குகின்றோம் அப்பா அப்பாவென்று

பண்போடும் பாசத்தோடும் எமை
பாதுகாத்த எம் தந்தையே!
விண்ணிலே இருந்தாலும் எம் சந்ததிக்கு
ஒளி விளக்காய் ஒளி தந்து
வழி நடத்துங்கள் அப்பா!

வலிகள் தொடரும் போதும்
வழிகளை வலிமையாக்கி வாழ்கின்றோம்
அப்பா உங்கள் நினைவோடே...!
ஆண்டுகள் பல சென்றாலும் ஆறாது
எங்கள் நெஞ்சம்...!!!

உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய
பிராயடி வைரவரும் நுணுவில் பிள்ளையாரினதும்
அருள்  கிடைத்திட பிரார்த்திக்கின்றோம் ...

  ஓம் சாந்தி..! ஓம் சாந்தி..! ஓம் சாந்தி..!!!    

உங்கள் பிரிவால் வாடும்,
மனைவி, மகன்கள், மருமக்கள், பேரப்பிள்ளைகள்

பிறப்பு

12 Jan 1947
சின்னப்பு கெங்காதரன்

பிறந்த இடம் : யாழ். சரசாலை வடக்கு
வாழ்ந்த இடம் : யாழ். சரசாலை வடக்கு
இறப்பு

03 Mar 2018
நினைவஞ்சலி
6 மாதம் முன்

சின்னப்பு கெங்காதரன்

5ஆம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி  
யாழ். சரசாலை வடக்கைப் பிறப்பிடமாகவும்,
 வசிப்பிடமாகவும் கொண்டிருந்த

சின்னப்பு கெங்காதரன்
(பிரபல மில், லொறி உரிமையாளர்)
தோற்றம்
01.12.1947
மறைவு
03.03.2018

ஆண்டவன் அடி சேர்ந்து
ஆண்டு ஐந்து ஆயிற்று! ஆனாலும்
நாம் அழுகின்றோம் அப்பா அப்பாவென்று

கண்மணிகளாய் எமை ஆளாக்கிவிட்டு
காற்றோடு போய்விட்டீர்களே!
கண்களில் நிறைந்த நீருடனே- நாம்
கலங்குகின்றோம் அப்பா அப்பாவென்று

பண்போடும் பாசத்தோடும் எமை
பாதுகாத்த எம் தந்தையே!
விண்ணிலே இருந்தாலும் எம் சந்ததிக்கு
ஒளி விளக்காய் ஒளி தந்து
வழி நடத்துங்கள் அப்பா!

வலிகள் தொடரும் போதும்
வழிகளை வலிமையாக்கி வாழ்கின்றோம்
அப்பா உங்கள் நினைவோடே...!
ஆண்டுகள் பல சென்றாலும் ஆறாது
எங்கள் நெஞ்சம்...!!!

உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய
பிராயடி வைரவரும் நுணுவில் பிள்ளையாரினதும்
அருள்  கிடைத்திட பிரார்த்திக்கின்றோம் ...

  ஓம் சாந்தி..! ஓம் சாந்தி..! ஓம் சாந்தி..!!!    

உங்கள் பிரிவால் வாடும்,
மனைவி, மகன்கள், மருமக்கள், பேரப்பிள்ளைகள்

204

துயர் பகிர்வுகள்

அமரர் ஆழ்வாப்பிள்ளை சின்னாச்சி
பிறப்பிடம்: இணுவில்
வதிவிடம்: இணுவில், மேற்கு
மறைவு: 10-07-2016
திருமதி சுவாம்பிள்ளை திரேசம்மா
பிறப்பிடம்: இளவாலை
வதிவிடம்: பண்டத்தரிப்பு
மறைவு: 26-06-2023
அப்புக்குட்டி குகனேஸ்வரன்
பிறப்பிடம்: கணேஸ்வரம் அளவெட்டியை...
வதிவிடம்: கோவிற்புலம் தெல்லிப்...
மறைவு: 13-05-2023
அப்புக்குட்டி சத்தியசீலன்
பிறப்பிடம்: அளவெட்டி
வதிவிடம்: பிரித்தானியா
மறைவு: 19-04-2023
தியாகராஜா திருவரங்கன்
பிறப்பிடம்: பண்டத்தரிப்பு வடலியட...
வதிவிடம்: பண்டத்தரிப்பு வடலியட...
மறைவு: 21-04-2023

Advertisement


Contact Us

361, Kasthuriyar Road, Jaffna.

0771209996

admin@uthayan.com

Uthayan is a Sri Lankan daily newspaper that caters to the Tamil-speaking population. It is published by the esteemed New Uthayan Publication (Private) Limited, which is a constituent of the illustrious Uthayan Group of Newspapers. The newspaper was established in 1985 and operates from the city of Jaffna. It has a sister newspaper, Sudar Oli, which is headquartered in Colombo. Notably, Uthayan was the sole newspaper that continued its operations in Jaffna during the civil war. Unfortunately, the newspaper has faced numerous challenges, including repeated attacks, targeted killings of its personnel by paramilitary groups, and persistent threats.

Copyright © 2023 UTHAYAN All rights reserved.